ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-5 จาก 5 ตำแหน่งงาน
  Yearrakarn Co., Ltd.'s logo
  ปริมณฑล-สมุทรสาคร
  • ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
  • ประสบการณ์การทำงาน 2 ปี
  • ให้ความร่วมมือในการจัดหาระบบมาตราฐานต่างๆ
  Yearrakarn Co., Ltd.'s logo
  ปริมณฑล-สมุทรสาคร
  • ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา
  • ประสบการณ์การทำงาน 2 ปี
  • สามารถอ่านแบบ วางระบบท่อ ระบบไฟฟ้า และคุมงานได้