ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-20 จาก 20 ตำแหน่งงาน
  Kasetphand Industry Co., Ltd.'s logo
  พระประแดงTHB 20K - 34,999 /เดือน
  • จบปริญาตรีด้านวิศวกรรมศาสตร์
  • มีความเป็นผู้นำและมุ่งมั่นในการทำงาน
  • พร้อมเรียนรู้ และสามารถเดินทางไปทำงานต่างประเทศได้
  Prompt Techno Service Co., Ltd.'s banner
  บางพลี
  • วางแผน และวิเคราะห์ ความปลอดภัย
  • ประเมินความเสี่่่ยง
  • ควบคุม วิเคราะห์ไซค์งานก่อสร้าง
  Summit Auto Body Industry Co., Ltd.'s banner
  Summit Auto Body Industry Co., Ltd.'s logo
  บางพลีTHB 20K - 29,999 /เดือน
  • Control,Strong leadership,problem-solving skills
  • Toeic Score > 450 (score 550 ++2,000 Baht*)
  • Engineering or related fields.