• ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
 • สามารถใช้โปรแกรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับวิศวกรรมได้คล่อง

16-Mar-18

 

Applied
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป ทางด้านโครงสร้าง
 • สามารถใช้โปรแกรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับวิศวกรรมได้คล่อง

16-Mar-18

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
 • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้
 • สามารถใช้โปรแกรม SketchUp Lumion achicad ravit

16-Mar-18

 

Applied

Engineering Manger

Fabrinet Co., Ltd.

คลองหลวง

 • Bachelor's Degree or higher in Engineering
 • Knowledge on ESD Theory and Practical.
 • Supervisory and Management skills

15-Mar-18

 

Applied
 • At least 3 years of experience; project management
 • Experienced in Electronic Factory is advantage
 • Creative thinking, problem solving, English skills

15-Mar-18

 

Applied
 • ปวช, ปวส สาขาเครื่องกลหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการทำงาน 5 ปี ขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบสูง, มีทักษะการสื่อสารที่ดี

14-Mar-18

 

Applied
 • Coordinate with customers and internal teams
 • Know your customers' expectation
 • Excellent command in English

13-Mar-18

 

Applied
 • failure analysis, failure mechanism report
 • developing analytical method/tools
 • lab setup, calibration, maintenance equipment

13-Mar-18

 

Applied
 • Professional level of English in writing/speaking
 • Software Engineer
 • PhathumThani

12-Mar-18

 

Applied
 • Computer,IT,Automation Engineer with 4 years Exp
 • Automation, SCADA, PLC, Project management.
 • Able to work in Bangkok, up-country w/drv license

12-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล