• ทำงานด้านงานโครงการ ไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 • วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา
 • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 35,000 บาท/เดือน
 • Technical Management
 • Project Management

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในการใช้โปรแกรม AutoCAD
 • มีใบขับขี่และมีพาหนะของตนเอง
 • พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้คล่อง จะพิจารณาเป็นพิเศ

3 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 5 working day
 • Phathumthani
 • Global company

03-Aug-20

 

Applied
 • Procurement, Buyer
 • Sourcing, project manager
 • Packaging, Label, Chemical, Solder, Gold wir

30-Jul-20

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • Cost Engineer
 • Product Analyst / Cost Analyst
 • Project analysis / Quotations

30-Jul-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Project Co-ordinator

Envostar Co., Ltd.

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • วางแผน ออกแผนงาน และติดตามงาน
 • ประสานงานและเจรจาต่อรอง
 • จัดทำแผนในการปฎิบัติงานตามระบบ

30-Jul-20

 

Applied
 • Coordinate with customers and internal teams
 • Project management
 • Excellent command in English

29-Jul-20

 

Applied