ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-3 จาก 3 ตำแหน่งงาน
  Proud Hospitality Co., Ltd.'s banner
  Proud Hospitality Co., Ltd.'s logo
  ประจวบคีรีขันธ์
  • สามารถแนะนำ คัดสรรวิธีการซ่อม หรือวางแผนการซ่อม
  • สามารถสามารถควบคุมดูแลค่าใช้จ่ายด้านบำรุงรักษา
  • สามารถจัดทำรายงานผลการดำเนินงานรวมถึงปัญหาต่างๆ