• ควบคุมดูแลงานด้านก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาก่อสร้าง, โยธา หรือสาขาอื่นๆ
  • มีประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์ 1-5 ปี ขึ้นไป

17-Oct-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่