ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 54 ตำแหน่งงาน
  TCP Group's banner
  TCP Group's logo
  บางบอน
  • ปริญญาตรี-โท สาขาวิศวกรรมโยธา, ก่อสร้าง
  • มีประสบการณ์ทำงานด้านวิศวกรรมโยธา งานก่อสร้าง 8 ปี
  • มีใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
  AESTIMA ASSET COMPANY LIMITED's banner
  AESTIMA ASSET COMPANY LIMITED's logo
  กรุงเทพมหานครTHB 45K - 69,999 /เดือน
  • บริหารต้นทุนโครงการ/ บริหารงานสำนักงาน
  • กำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ทำตามขอบเขตงาน
  • สามารถใช้โปรแกรม MS Office, Auto CAD ได้ดี
  Vichai Trading (1983) Company Limited's banner
  Vichai Trading (1983) Company Limited's logo
  กรุงเทพมหานคร
  • พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี TOEIC 500 คะแนน Up
  • ประสบการณ์ด้านการบริหารงานโครงการ,งานราชการ, Hotel
  • สามารถต่อกับกลุ่มบริษัทผู้รับเหมา งานโครงการ
  IMI Industries Co., Ltd.'s banner
  IMI Industries Co., Ltd.'s logo
  กรุงเทพมหานคร
  • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์สาขาเครื่องกล, วาล์ว ไฟฟ้า
  • มีประสบการณ์ในการทำงาน 8 ปีขึ้นไป
  • มีทัศนคติที่ดีและมีใจรักต่อการงานบริการ
  Vinarco Services (Thailand) Limited's banner
  Vinarco Services (Thailand) Limited's logo
  กรุงเทพมหานคร
  • Lead Test &Commissioning Work - Building Project
  • Project Management and Positive attitude
  • Good command in spoken and written English.
  ถัด ไป