• เคลียร์แบบก่อสร้างกับทางผู้ควบคุมงาน
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
  • มีประสบการณ์ในตำแหน่งงาน 3-5 ปีขึ้นไป

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
  • Bonus 2mths, Med Ins, PrvdF,Transp,OT,License
  • Global Water Treatment Plant Manufacturing
  • Exp. as an Electrical Engineering in Site

16-Nov-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล