ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-7 จาก 7 ตำแหน่งงาน
  Fabrinet Co., Ltd.'s banner
  Fabrinet Co., Ltd.'s logo
  คลองหลวง
  • Bachelor’s Degree or higher in Industrial Engineer
  • Experience at least 2 years.
  • Can communicate in English.
  Fabrinet Co., Ltd.'s banner
  Fabrinet Co., Ltd.'s logo
  คลองหลวง
  • Bachelor’s Degree or higher in Industrial Engineer
  • Experience at least 7 years.
  • Can communicate in English.
  Global Power Synergy Public Company Limited's banner
  Global Power Synergy Public Company Limited's logo
  คลองหลวง
  • ออกแบบ ควบคุม มาตรฐานงานวิศวกรรมโครงการของบริษัท
  • จัดทำข้อกำหนดขอบเขตงาน TOR ตามระเบียบ
  • ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานตามสัญญา EPC โรงไฟฟ้า
  Solar D Corporation Co., Ltd.'s banner
  Solar D Corporation Co., Ltd.'s logo
  คลองหลวง
  • การศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า
  • ความรู้ประสบการณ์ด้านพลังงานการติดตั้้งแผงโซลาร์
  • ต่อยอดและหาลูกค้าได้นอกเหนือจากธุรกิจประจำ