• ชาย หรือ หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล
 • สามารถใช้โปรแกรมเขียนแบบได้

22-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย อายุ 30 ถึง 40 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป

20-Nov-17

 

Applied
 • เพศชาย หรือ หญิง อายุ 19 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ช่างยนต์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

20-Nov-17

 

Applied
 • เพศชาย หรือ หญิง อายุ 19 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ช่างยนต์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

17-Nov-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ถึง 40 ปี
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด วิศวกรรมเครื่องกล

17-Nov-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ถึง 35 ปี
 • ปวส. สาขาอิเลคทรอนิกส์,เทคนิคการผลิต,ไฟฟ้า
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

14-Nov-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ถึง 35 ปี
 • ปวช. ขึ้นไป สาขาอิเลคทรอนิกส์,เทคนิคการผลิต,ไฟฟ้า
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

14-Nov-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล