• วางแผนและควบคุมงานระบบในอาคาร
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด วิศวกรรม
 • ใช้โปรแกรม autodesk inventor จะพิจารณาเป็นพิเศษ

19-Oct-18

 

Applied
 • สามารถทำงานได้อย่างคลองตัว
 • ตรงต่อเวลา ขยัน อดทน
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้

17-Oct-18

 

Applied
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวช./มัธยมศึกษาตอนปลาย
 • มีประสบการณ์ในการซ่อมเครื่องมือช่างไฟฟ้า

17-Oct-18

 

Applied
 • Product Design
 • design new product or any design processes
 • Develop, test and evaluate theoretical designs

08-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่