ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-25 จาก 25 ตำแหน่งงาน
  Areeya Property Public Company Limited's banner
  Areeya Property Public Company Limited's logo
  กรุงเทพมหานคร
  • มีประสบการณ์ด้านงานไฟฟ้า งานระบบสุขาภิบาล
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรม / ไฟฟ้า หรือสาขาอื่นๆ
  • มีความรู้เรื่องการงานวิศวกรรม การก่อสร้าง
  PRTR's banner
  PRTR's logo
  กรุงเทพมหานคร
  • Strong in Solidworks / AutoCAD
  • Mechanical / Mechatronics Engineering
  • Location: Phanthong District, Chonburi