• กำกับดูแลกองเรือ
  • วางแผนงานให้สอดคล้องกับนโยบาย
  • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

28-Oct-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • กำกับการปฏิบัติงานฝ่ายแผนการเดินเรือ
  • วางแผนให้สอดคล้องกับนโยบาย
  • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

27-Oct-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่