• ปริญญาตรี สาขา Mechanical, Industrial
  • ประสบการณ์อย่างน้อย 3-5 ปี ในงาน Production
  • มีทักษะในการบริหารจัดการเป็นอย่างดี

10 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
  • วุฒิปริญญาตรี สาขา อิเล็กทรอนิคส์, อุตสาหกรรมเครื่
  • มีความสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  • วิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุความเสียหายของเครื่องจักร

15-Jan-18

 

Applied
  • วุฒิการศึกษา ระดับ ปวช. ขึ้นไป สาขา ช่างกลโรงงาน
  • แก้ไข ปรับปรุงเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ
  • ตรวจเช็คบำรุงรักษาเครื่องจักรตามตารางซ่อมบำรุง

15-Jan-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล