• บ้านพักพนักงาน
 • ประกันสังคม
 • ปรับเงินเดือนปีละ 2 ครั้ง

16-Jul-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ระดับ ปวช. ขึ้นไป สาขา ช่างกลโรงงาน
 • แก้ไข ปรับปรุงเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ
 • ตรวจเช็คบำรุงรักษาเครื่องจักรตามตารางซ่อมบำรุง

16-Jul-18

 

Applied
 • บ้านพักพนักงาน
 • ประกันสังคม
 • ปรับเงินเดือนปีละ 2 ครั้ง

16-Jul-18

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขา อิเล็กทรอนิคส์, อุตสาหกรรมเครื่
 • มีความสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • วิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุความเสียหายของเครื่องจักร

16-Jul-18

 

Applied
 • ดำเนินการบำรุงเชิงป้องกัน
 • เข้าร่วมกิจกรรมของบริษัทฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ปวช. ขึ้นไป หรือเทียบเท่า

16-Jul-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • ดำเนินการบำรุงเชิงป้องกัน
 • เข้าร่วมกิจกรรมของบริษัทฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ปวช. ขึ้นไป หรือเทียบเท่า

12-Jul-18

 

Applied