• การศึกษาระดับปริญญาตรี
  • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
  • มีความรับผิดชอบ

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่