• จบป.ตรีสาขาอิเล็กทรอนิกส์, ชีวเวช, การแพทย์, วิทย์
 • มีมอเตอร์ไซค์ รถยนต์ส่วนตัวและใบขับขี่
 • สามารถเดินทางไปฝึกอบรมในต่างประเทศได้

14-Jul-18

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • Bachelor Degree in Mechanical Engineer
 • experience sales in Building Service Project
 • Good English

13-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Working knowledge of AutoCad
 • Project management skills
 • Willingness to travel

13-Jul-18

 

Applied
 • 10 yrs.exp in Automation assembly industry
 • High leadership, Lean, Six sigma, KANBAN, ISO
 • Business in English

12-Jul-18

 

Applied
 • Mechanical engineering only
 • 5 years exp. in senior, leader, or supervisor.
 • Knowledge in TPM, WCM, PM, and PdM

10-Jul-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • Bachelor Degree in Mechanical Engineer
 • experience in Industrial Project Sales
 • experience sales with contractors

10-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • การศึกษา ระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • สาขาโลหะวิทยา,สาขาวัสดุ และทดสอบเชิงกล
 • ทดสอบตรวจสอบ ทางด้านโลหะวิทยา

10-Jul-18

 

Applied