• การศึกษา ระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป
  • สาขาโลหะวิทยา,สาขาวัสดุ และทดสอบเชิงกล
  • ทดสอบตรวจสอบ ทางด้านโลหะวิทยา

14-Jun-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่