• วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
 • มีประสบการณ์การด้านงานบริหารงาน
 • สื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้ดี

19-Oct-18

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
 • ประสบการณ์3ปี
 • สื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้ดี

19-Oct-18

 

Applied
 • working oil and gas industry
 • Diploma / High vocational Certificate or higher
 • Knowledge of NDE

19-Oct-18

THB13k - 16k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
 • ประสบการณ์3ปี
 • สื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้ดี

19-Oct-18

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
 • มีประสบการณ์การด้านงานบริหารงาน
 • สื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้ดี

19-Oct-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • ปริญญาตรี /โท วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า
 • ประสบการณ์ด้านงานซ่อมบำรุงมากกว่า 10 ปี
 • สวัสดิการมากมาย ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

18-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • การศึกษา ปวช.ขึ้นไป
 • ความรู้ ความชำนาญและรอบคอบด้านการป้อนข้อมูลตัวเลข
 • สามารถทำงานล่วงเวลา

17-Oct-18

 

Applied
 • Male 35-45 years old
 • Fluently speak, read and write both Thai and Eng
 • Experience with word software

16-Oct-18

 

Applied
 • มีความรับผิดชอบ มีทัศนคติ
 • มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • สามารถทำงานล่วงเวลา

15-Oct-18

 

Applied
 • แก้ไขปัญหาเบื้องต้นเกี่ยวกับอุปกรณ์
 • ความรับผิดชอบ มีทัศนะคติ
 • สามารถทำงานล่วงเวลา

15-Oct-18

 

Applied
 • working oil and gas industry
 • Diploma / High vocational Certificate or higher
 • Workshop technician

15-Oct-18

THB10k - 13k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied