• เพศชายอายุ 24-28 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า,ไฟฟ้า
 • มีใบอนุญาติประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.)

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male, Age 25-35 years.
 • Bachelor's degree in Engineering field
 • Ability to use Lathe Machine, Tooling, Drill M/C

21-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 21 ปีขึ้นไป
 • การศึกษาระดับ ปวช. - ปริญญาตรี สาขาช่างกล
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรม Auto Cad

21-Aug-17

 

Applied
 • MSc or BSc in Electronics Engineering
 • Work according to ISO9001:2015 system
 • Create & maintain a production technology roadmap

21-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Electronics, Mechanical, Industrial.
 • Good English communication skill.
 • Able to work in Lamphun province.

17-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล