• เงินเดือน 12,000 บาท
 • รายได้จากการประกอบและทดสอบโดรนเพื่อการเกษตร
 • โบนัส + เที่ยวประจำปี

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า, เครื่องกล
 • มีประสบการณ์งานซ่อมบำรุงในโรงงาน 1-2 ปี
 • มีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิต, เครื่องจักร

13 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Energy Saving Engineer, Japanese Automotive parts
 • Rubber manufacturing company, Energy Management
 • Mechanical Engineer for production site, Good ENG

14-Nov-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Skill Mechanical & Electrical preferred
 • Inspired Engineering for Pharmaceutical industry
 • have experience for Pharmaceutical Industry

13-Nov-19

THB30k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Male or Female,age 27-35 years old
 • degree in Mechanical,Electrical,Electronics
 • 3-5 years relative experience in sourcing

13-Nov-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • Mechanical Engineer, Automotive parts manufacturer
 • Energy Management, Production site, AutoCAD,
 • Flexible, Hydraulic, Pneumatic, Utility system

12-Nov-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied