• จบป.ตรีสาขาอิเล็กทรอนิกส์, ชีวเวช, การแพทย์, วิทย์
 • มีมอเตอร์ไซค์ รถยนต์ส่วนตัวและใบขับขี่
 • สามารถเดินทางไปฝึกอบรมในต่างประเทศได้

21-Jul-18

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • Working knowledge of AutoCad
 • Project management skills
 • Willingness to travel

20-Jul-18

 

Applied
 • Bachelor Degree in Mechanical Engineer
 • experience sales in Building Service Project
 • Good English

20-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ค่าครองชีพ
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • ประกันสังคม และอื่นๆ ถูกต้องตามกฎหมาย

19-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 10 yrs.exp in Automation assembly industry
 • High leadership, Lean, Six sigma, KANBAN, ISO
 • Business in English

19-Jul-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • ดูแลระบบซ่อมบำรุงและตรวจรักษาเครื่องจักร
 • วุฒิ ปวช-ปวส.
 • มีประสบการณ์ 1 ปี

18-Jul-18

 

Applied
 • ควบคุมงาน / ดำเนินงานในหน่วยงานซ่อมบำรุง
 • จบการศึกษาปวส.ช่างยนต์ /ช่างกล หรือ ป.ตรี วิศว
 • ควบคุมดูแลระบบไฟฟ้าในโรงงาน

18-Jul-18

 

Applied
 • Bachelor Degree in Mechanical Engineer
 • experience in Industrial Project Sales
 • experience sales with contractors

17-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Mechanical engineering only
 • 5 years exp. in senior, leader, or supervisor.
 • Knowledge in TPM, WCM, PM, and PdM

17-Jul-18

 

Applied
 • การศึกษา ระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • สาขาโลหะวิทยา,สาขาวัสดุ และทดสอบเชิงกล
 • ทดสอบตรวจสอบ ทางด้านโลหะวิทยา

17-Jul-18

 

Applied