• ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้ากำลัง
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3-5 ปี
 • สามารถเขียน Auto Cad ได้

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้ากำลัง
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3-5 ปี
 • สามารถเขียน Auto Cad ได้

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช , ปวส
 • มีความรู้ด้านงานติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด
 • สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่

19-Jul-18

 

Applied
 • ปวส., ปริญญาตรี บัญชีหรือเทียบเท่า / ช่างกลโรงงาน
 • ประสบการณ์ : 1-2 ปี
 • ไม่สูญบุหรี่, ไม่เคยถูกจับ

17-Jul-18

 

Applied
 • ปวส., ปริญญาตรี บัญชีหรือเทียบเท่า / ช่างกลโรงงาน
 • ประสบการณ์ : 1-2 ปี
 • ไม่สูญบุหรี่, ไม่เคยถูกจับ

17-Jul-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • Bachelor in Engineering (Electrical, Mechanical)
 • 10 years+ in maintenance, 5 years+ in management
 • Must have the License for Professional Practice

17-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช , ปวส
 • มีความรู้ด้านงานติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด
 • สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่

16-Jul-18

 

Applied
 • Be good at communication & co-ordination
 • Able to traveling both up country and abroad
 • Own car and driving license

13-Jul-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ตามสายงานจพพิจารณาเป็นพิเศษ
 • วิศวกรเครื่องกล

11-Jul-18

 

Applied