• การศึกษาปวส.หรือเทียบเท่า
  • จบช่างยนต์มาโดยเฉพาะ
  • มีประสบการณ์ในการทำงาน 1 ปีขึ้นไป

19-Oct-18

 

Applied
  • Be good at communication & co-ordination
  • Able to traveling both up country and abroad
  • Own car and driving license

15-Oct-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่