• มีความรู้ความสามารถในงานช่างไฟฟ้า
 • สามารถควบคุมการปฏิบัติงานของเครื่องจักรได้
 • สามารถติดต่อประสานงานกับส่วนต่าง ๆ

36 นาทีที่แล้ว

 

Applied

Marine Supervisor

Fircroft (Thailand) Limited

นครศรีธรรมราช

 • FSO/FPSO
 • Overseeing operation in offshore
 • Implementation of safety management systems

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • base in Bangkok or South of Thailand
 • Bachelor Degree in Mechanical Engineer or related
 • At least 3 or 5 years experiences in the related

22-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ทำหน้าที่เป็นพนักงานประจำรถดับเพลิง
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป สาขาช่างยนต์
 • อายุ 25 ปี ขึ้นไป

22-Nov-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ld
 • ประสบการณ์ด้านซ่อมบำรุง อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

22-Nov-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • เพศชาย อายุ 21 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี ช่างอุตสาหกรรม
 • มีประสบการณ์ ด้านซ่อมบำรุงในโรงงานอุตสาหกรรม

22-Nov-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 21 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี ช่างอุตสาหกรรม
 • มีประสบการณ์ ด้านซ่อมบำรุงในโรงงานอุตสาหกรรม

22-Nov-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป
 • สาขาวิชา ช่างกล ช่างยนต์
 • ใช้คอมพิวเตอร์ได้

22-Nov-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 21 ปีขึ้นไป
 • ปวช.- ปริญญาตรี สาขาช่างยนต์,ช่างกลโรงงาน
 • ช่างเชื่อม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

22-Nov-17

 

Applied
 • จบ ปวส. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในการทำงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรใหญ่
 • สามารถทำ Alignment ได้

21-Nov-17

 

Applied
 • ควบคุมงานบำรุงรักษาเครื่องจักรในระบบการผลิตถุงมือ
 • การศึกษาขั้นต่ำ ปวส.ขึ้นไป สาขาช่างไฟฟ้า อิเล็คฯ
 • มีประสบการณ์ตรงในงานบำรุงรักษา อย่างน้อย 3 ปี

21-Nov-17

 

Applied

Repair Technician

KTM WOOD CO., LTD.

ภาคใต้จังหวัดอื่น

 • มีความสามารถในสายงานช่างต่างๆ
 • วุฒิการศึกษา ปวช. ปวส. ป.ตรี
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านการเงิน

21-Nov-17

 

Applied
 • บำรุงรักษาเครื่องจักร และตรวจเช็ค,การหล่อลื่น
 • บันทึกผลการปฏิบัติงาน และประเมินผลการทำ PM
 • มีวุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ช่างยนต์ /ช่างกลโรงงาน

20-Nov-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช. - ปริญญาตรี
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • เงินทดแทนตามกฏหมายกองทุนเงินทดแทน

20-Nov-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.6 - ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 - 5 ปีขึ้นไป
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์

20-Nov-17

 

Applied
 • Urgently Required
 • Based at Khao Lak
 • 1 Vacancy

20-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ควบคุมการทำงานของระบบ Turbine
 • ดูแลตรวจสอบความพร้อมของเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ
 • วุฒิการศึกษา ปวส.ไฟฟ้า,เครื่องกล

20-Nov-17

 

Applied
 • Degree in Mechanical Engineering
 • 3 years in Sales and Marketing
 • Arrange delivery of goods

20-Nov-17

 

Applied
 • อายุ 25 – 35 ปี
 • วุฒิ ปวส. ช่างยนต์ ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ช่างยนต์จะพิจารณาพิเศษ

20-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience 15 years
 • Engineering degree - Mechanical
 • Technical / Professional

20-Nov-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช. - ปริญญาตรี
 • เพศชาย ( อายุ 18 ปี ขึ้นไป )
 • มีความรู้ด้านเครื่องยนต์

20-Nov-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี
 • สาขาวิศวกรรมอุตสาหการและวิศวกรรมเครื่องกล
 • ประสบการณ์ในการทำงานไม่น้อยกว่า 2 ปี

20-Nov-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • จบวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรไฟฟ้า
 • สามารถปฏิบัติงานที่จ.ชุมพรได้

20-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความรู้ด้านเครื่องยนต์ / งาน PM ทั้งระบบ
 • วุฒิปวส. - ปริญญาตรี สาขาเครื่องกล / ยานยนต์ หรือส
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

20-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • วุฒิปริญญาตรี วิศวกรเครื่องกล
 • มีประสบการณ์ด้านไฟฟ้า 1 - 3 ปี

20-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย
 • ปริญญาตรี สาขาไฟ้าหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้งานซ่อมบำรุงไฟฟ้า

20-Nov-17

 

Applied
 • มีความสามารถในสายงานช่างต่างๆ
 • วุฒิการศึกษา ปวช. ปวส. ป.ตรี
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านการเงิน

19-Nov-17

 

Applied
 • มีความสามารถในสายงานช่างต่างๆ
 • วุฒิการศึกษา ปวช. ปวส. ป.ตรี
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านการเงิน

19-Nov-17

 

Applied
 • Bachelor Degree in Engineering
 • 1-2 years Experiences in Sales Valve / Piping
 • Good Knowledge in Standards of API and ASME

17-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • base in Bangkok or South of Thailand
 • Bachelor Degree in Mechanical Engineer or related
 • At least 3 or 5 years experiences in the related

17-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิ ปวส. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งงานอย่างน้อย 2 ปี
 • ขยัน มีความรับผิดชอบ

17-Nov-17

 

Applied
 • Male Only
 • Able to work under pressure
 • Good Communication

17-Nov-17

 

Applied
 • Male only
 • Able to work under pressure
 • Good Communication

17-Nov-17

 

Applied
 • Male Only
 • Diploma - Bachelor Degree
 • GPA must be 2.50 above

17-Nov-17

 

Applied
 • Male only
 • Able to work under pressure
 • Good Communication

17-Nov-17

 

Applied
 • Male Only
 • Bachelor Degree ด้านเครื่องกล, ไฟฟ้า, เครื่องย
 • GPA must be 2.50 above

17-Nov-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล