• รักงานบริการ ซื่อสัตย์
 • รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
 • ทำงานวันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 08.00-17.00 น.

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลรับผิดชอบงานช่างทั่วไป
 • มีทักษะความรู้ในการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องกล
 • อุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องเสียง เครื่องปรับอากาศ

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
 • มีใบขับขี่รถยนต์ สามารถทำงานต่างจังหวัดได้
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor Degree in Engineering
 • 1-2 years Experiences in Sales Valve / Piping
 • Good Knowledge in Standards of API and ASME

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิ ปวส. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งงานอย่างน้อย 2 ปี
 • ขยัน มีความรับผิดชอบ

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีความรู้ความสามารถในงานช่างไฟฟ้า
 • สามารถควบคุมการปฏิบัติงานของเครื่องจักรได้
 • สามารถติดต่อประสานงานกับส่วนต่าง ๆ

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา Mechanical, Industrial
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 3-5 ปี ในงาน Production
 • มีทักษะในการบริหารจัดการเป็นอย่างดี

18-Jan-18

THB30k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ปริญญาตรี /โท วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า
 • ประสบการณ์ด้านงานซ่อมบำรุงมากกว่า 5 ปี
 • สวัสดิการมากมาย ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

17-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Mechanical Engineering
 • 3 years in Sales and Marketing
 • Arrange delivery of goods

16-Jan-18

 

Applied
 • Male only
 • Able to work under pressure
 • Good Communication

16-Jan-18

 

Applied
 • Male only
 • Able to work under pressure
 • Good Communication

16-Jan-18

 

Applied
 • Male Only
 • Able to work under pressure
 • Good Communication

16-Jan-18

 

Applied
 • Male Only
 • Bachelor Degree ด้านเครื่องกล, ไฟฟ้า, เครื่องย
 • GPA must be 2.50 above

16-Jan-18

 

Applied
 • Male Only
 • Diploma - Bachelor Degree
 • GPA must be 2.50 above

16-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี สาขา อิเล็กทรอนิคส์, อุตสาหกรรมเครื่
 • มีความสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • วิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุความเสียหายของเครื่องจักร

15-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ระดับ ปวช. ขึ้นไป สาขา ช่างกลโรงงาน
 • แก้ไข ปรับปรุงเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ
 • ตรวจเช็คบำรุงรักษาเครื่องจักรตามตารางซ่อมบำรุง

15-Jan-18

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ปวช/ปวส หรือสูงกว่า
 • มีประสบการณ์การเกี่ยวกับการทำงานในสาขายานยนต์
 • สามารถซ่อม ถอดประกอบเครื่องยนต์ได้

15-Jan-18

 

Applied
 • จบปวช ปวส ในสาขาช่างยนต์
 • ถอดประกอบเครื่องยนต์ได้
 • ซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ได้

15-Jan-18

 

Applied
 • จบปริญญาตรีวิศวกรรมเครื่องกล ,อุตสาหกรรม
 • มีประสบการณ์ด้านงานวิศวกรรมเครื่องกล
 • มีทักษะการพูด การนำเสนอที่ดี

15-Jan-18

 

Applied
 • ดูแลรับผิดชอบงานช่างทั่วไป
 • มีทักษะความรู้ในการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องกล
 • อุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องเสียง เครื่องปรับอากาศ

15-Jan-18

 

Applied
 • รักงานบริการ ซื่อสัตย์
 • รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
 • ทำงานวันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 08.00-17.00 น.

11-Jan-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล