• วุฒิ ปวส.ขึ้นไป (ช่างกล , ช่างยนต์ , ช่างเชื่อม)
  • สามารถทำงานเข้ากะได้
  • มีประสบการณ์การทำงานซ่อมบำรุงไม่ต่ำกว่า 1 ปี

01-Jul-20

 

Applied
  • ปริญาตรี/โท สาขาวิศวกรรมโยธา อุตสาหการ เครื่องกล
  • ประสบการณ์ในการทำงาน 2 ปีขึ้นไป
  • ปรับเงินเดือนทุกสิ้นปี

26-Jun-20

THB25k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่