Mainternance/ช่างยนต์

SOUTHLAND RESOURCES (TRANG) CO., LTD.

ภาคใต้จังหวัดอื่น

 • วุฒิการศึกษา ปวช./ปวส.
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี
 • ใบรับรองแพทย์

19-Oct-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช./ปวส.
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี
 • ใบรับรองแพทย์

19-Oct-18

 

Applied

Mechanical Engineer

AP&E SOLUTIONS CO., LTD.

ภาคใต้จังหวัดอื่น

 • จบการศึกษาด้านวิศวกรรมเครื่องกล
 • มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า
 • ปฎิบัติงานที่ เขาหลัก จังหวัดพังงา

15-Oct-18

 

Applied

Engineer/ วิศวกร ระบบ Automation

WOODWORK CO., LTD.

ภาคใต้จังหวัดอื่น

 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล , ไฟฟ้า
 • ขับรถยนต์ได้ พร้อมมีใบขับขี่
 • หากมีประสบการณ์เขียนโปรแกรม PLC จะพิจารณาเป็นพิเศษ

15-Oct-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่