• วุฒิปริญญาตรีด้านวิศวกรรมศาสตร์เครื่องกล
 • มีประสบการณ์ด้านงาน ME
 • สามารถเขียน Auto CAD ,Visual , Solid Work

58 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Engineering (industrial, electrical)
 • Good written & spoken English, good communication
 • Salary(Baht) : 30,000-50,000

58 นาทีที่แล้ว

THB30k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelors in Mechanical or Industrial Engineering
 • Direct experience in Cooling system design
 • Project management and good communication

58 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Excellent CAD skills: CATIA
 • Min 3 years of experience in product development
 • Good in English Communication

58 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • Mechanical Engineering and Project Management
 • Experience in Chemical, Plastic, Petrochem Plant
 • Fluent in English, AutoCAD, MOC

58 นาทีที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • ปริญญาตรี วิศวกรรม สาขา อุตสาหการ, เครื่องมือวัดแล
 • มีประสบการณ์1-3 ปี
 • Project Engineer

58 นาทีที่แล้ว

THB20k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Mechanical Design & Installation
 • Machinery Design & Implementation
 • Machinery Facility Management

58 นาทีที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Production
 • Production Manager
 • ผู้จัดการฝ่ายผลิต

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Master’s or Bachelor’s degree
 • At least 7 years working experience
 • Strong leadership, presentation, networking

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

พนักงานเขียนแบบ Auto Cad

RACHA STEEL DOOR CO., LTD.

ภาคตะวันออกจังหวัดอื่น

 • วุฒิปวส.ขึ้นไป สาขาก่อสร้าง สถาปัตย์
 • สามารถในการใช้โปรแกรม Auto Cad ได้เป็นอย่างดี
 • มีความสามารถในการอ่านเขียนแบบ

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor Degree in Engineering
 • Male or Female Age 25-30 yrs.
 • 2-3 years experiences in New Model/QA

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เขียนโปรแกรมหน้าเครื่อง G Code, M Code
 • ทำงานตามแบบที่ได้รับมอบหมาย
 • ประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 2-5 ปีขึ้นไป

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

R&D

Rock Dril Asia Co., Ltd.

ชลบุรี

 • ออกแบบและพัฒนาเครื่องจักรและชิ้นงานตามคำสั่งได้
 • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำปวส.
 • มีความรู้ ความชำนาญด้านการเขียนโปรแกรม Solid work

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male 30 years up
 • degree in Industrial, Mechanical, Electrical
 • 5 year experiences in purchase of outsource

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • To work in the company listed with first section
 • To utilize your skills to expand their business
 • To be key person in all of conversation

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Manager, Production, Operation, Manufacturing
 • Handle production and planning process
 • Prepare and manage budget planning

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Graduate in Bachelor’s degree in any related field
 • English language is preferable.
 • Install new machine at customer’s site

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Knowledge 3D-CAD, preferably Unigraphics
 • Layout and design, tolerance, material selection
 • Product functional and requirements analysis

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Aspects of industrial mass production
 • Know-how of component development
 • Knowledge 3D-CAD, preferably Unigraphics

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Knowledge on failure mechanism and wear
 • Materials knowledge in stainless steel
 • Product validation strategy and plan

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

System Engineer

Frigel Asia Pacific Co., Ltd.

ฉะเชิงเทรา

 • Bachelor or Master in Engineering field.
 • Understanding of cooling systems
 • Strong Technical knowledge.

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 10 years of Engineering & Maintenance
 • 5 years of managerial level.
 • Project Management experience

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Project Management
 • Advanced engineering development methods
 • Requirements Analysis

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Process engineering of automotive industries
 • Manufacturing processes and test methods
 • Aspects of industrial mass production

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Machinery and factory facilities maintenance
 • Maintenance Team Management
 • Able to communicate English is a must

6 ชั่วโมงที่แล้ว

THB55k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bonus 4-5 mnths, OT Pay, Housing, Med Ins., etc.
 • Japanese Full Services of Construction Company
 • At least 10 yrs. exp. in Mechanical Engineer

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bonus5mths,Med Ins,PrvdF,COLA,OT,Language,License
 • Well - known Japanese construction Service Co.
 • Exp. in Construction or Sub con

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • BA. or diploma degree in Electrical
 • Experience water treatment system 2 year up
 • Can speak English communication level

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Design and Develop Products: Cooling system
 • 2 years in R&D in refrigerator, Air Con, Etc.
 • AutoCAD, CATIA V5 and PDM.

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Mechatronics, Electrical Engineer
 • experience in the installation, repair
 • Good team player , Good English Ability

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Vocational in Machanics/Industry or related field
 • Have skill of modify & repair plastic injection
 • Can drive and have driving license.

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male/Female, age not over 28 years old
 • Able to use design program CATIA V5
 • Experience in Product Design, Automotive Part

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • หน้าที่ความรับผิดชอบ ตรวจสอบเครื่องมือและวัตถุดิบต
 • ตรวจสอบโปรแกรมและควบคุมการทำงานของเครื่อง CNC ในกา
 • มีความเข้าใจในโปรแกรม CNC และสามารถแก้ไขได้เบื้องต

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree in Engineering
 • PC skill: SAP,CAD, Microsoft Office, Visio.
 • Support plating production

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา เอกเครื่องกล
 • มีประสบการณ์การ 2 ปี ขึ้นไป
 • เพศ ชาย

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's Degree or higher in Engineering
 • Understanding of moulding techniques
 • Able to design moulds by using computer software

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Proactive
 • Good in English spoken and writing
 • Knowledge of automotive specifications

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Mechanical, Industrial Engineering
 • 2-5 years experience preferred in automotive
 • Ability to read technical drawing, GD&T

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วิศวกรเครื่องกล
 • วิศวกรรมศาสตร์เครื่องกล
 • งานเครื่องกล

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิ ปวส. ขึ้นไป สาขา ช่างกลโรงงาน, ช่างไฟฟ้า
 • ประสบการณ์ 1-2 ปี ในการบำรุงรักษาเครื่องจักร
 • ดุแลระบบไฟฟ้า, ระบบ PLC

6 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 25k /เดือน

Applied
 • B.Sc., B.Eng in Electronics/ Electrical
 • NPI Engineer, IC/Semiconductor Industry,
 • 0-5 years of experience in Manufacturing field.

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Develop and maintain cost models
 • Lead the quarterly cost/ time reduction proje
 • Sourcing the best pricing value for new product

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Oversee production of goods (Plastic Injection)
 • Bachelor degree or similar in Engineering
 • English communication skills

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Oversee production of goods (Plastic Injection)
 • Bachelor degree or similar in Engineering
 • English communication skills

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 2 years working as project manager
 • 2 years experience in product management
 • 3 years experience in engine systems components

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor degree in Mechanical engineering
 • Computer C++ ,VB ,Scada ,PLC and other program
 • Proficient in programmable logic controllers (PLC)

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • degree in Electrical engineering / Automation
 • Proficient in programmable logic controllers (PLC)
 • Good command of English or ability to communicate

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree in Mechanical engineering
 • Computer C++ ,VB ,Scada ,PLC and other program
 • Proficient in programmable logic controllers (PLC)

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Diploma or Bachelor’s degree
 • 5 working days
 • Special assignment from management

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล