• เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปวช. ขึ้นไป สาขาช่างซ่อมแม่พิมพ์,ช่างกล
 • ประสบการ์ณซ่อมบำรุงแม่พิมพ์ในโรงงานปั๊มแผ่นโลหะ

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชาย 22 ปีขึ้นไป
 • ปวช.เครื่องกล สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้โปรแกรม CNC ได้

23-Sep-17

 

Applied
 • ชาย
 • 25-35 ขึ้นไป
 • สามารถเชื่อมอาร์กอนได้ดี และเชื่อม CO2ได้ดี

23-Sep-17

 

Applied
 • อายุ 27 ปีขึ้นไป
 • ปวส.ไฟฟ้า
 • มีความรู้ด้านงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรและไฟฟ้า

23-Sep-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • สามารถเขียนแบบเกี่ยวกับเกี่ยวกับเครื่องจักรได้
 • รับวุฒิ ปวส. เท่านั้น
 • อายุไม่เกิน 25 ปี

23-Sep-17

 

Applied
 • Male or female, aged between 35-45 years old
 • Degree /Master’s Degree in Mechanical Engineering
 • Good command of English

22-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Graduated bachelor or master degree of industrial
 • Have direct experience in industrial engineering
 • Have experience in capacity planning, plant layout

22-Sep-17

 

Applied
 • Male/ Female, Age not over 40 years old
 • 5yrs+ exp in Industrial/production management, etc
 • Experienced in Automotive Field Business

22-Sep-17

THB45k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี ไฟฟ้า, เครื่องกล
 • มีความขยันหมั่นเพียร

22-Sep-17

 

Applied
 • Degree or higher in Electronics, Electrical
 • At least 5 years of work experience in IC assembly
 • Good command of written and spoken English

22-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

ช่างเชื่อม

K.S.BANGSAPHAN ENGINEERING CO., LTD.

ประจวบคีรีขันธ์

 • เพศชาย อายุไม่เกิน 20-35 ปี
 • ปวช.หรือปวส. เอกงานเชื่อมหรือช่างกลโรงงาน
 • ช่างเชื่อม

22-Sep-17

 

Applied

Sales Engineer

K.S.BANGSAPHAN ENGINEERING CO., LTD.

ประจวบคีรีขันธ์

 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 25-30 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวะ
 • ประสานงานด้านการตลาดทั้งหมดของบริษัทฯ

22-Sep-17

 

Applied

ช่างCNC

K.S.BANGSAPHAN ENGINEERING CO., LTD.

ประจวบคีรีขันธ์

 • เพศชาย อายุไม่เกิน 20-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปวช.หรือปวส.
 • ควบคุมเครื่อง CNC

22-Sep-17

 

Applied
 • Thai nationality, aged under 50 years old
 • Degree in Engineering (Mechanical preferable)
 • 15 years of experience in maintenance functions

22-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor/Master Degree in Chemical/Electrical
 • Experienced in product design or development
 • Knowledge in PZT theory

22-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • อายุ(ปี) : 25 - 35
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 2ปีขึ้นไป

22-Sep-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Mechanical Engineering.
 • Proficiency in Auto CAD, PLC , DCS, Scada.
 • Experience in Powerplant, good command in English

22-Sep-17

 

Applied
 • ดูแลควบคุมงานซ่อมบำรุง ซ่อมเครื่องจักรกลได้
 • ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • ประสบการณ์(ปี) : 1

21-Sep-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง
 • อายุ(ปี) : 25 - 35
 • วิศวกรรมศาสตร์ สาขา : วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต

21-Sep-17

 

Applied
 • Engineering Manager
 • Able to work under pressure
 • Salary 35,000 - 50,000 Baht

21-Sep-17

THB35k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • เพศชาย อายุ 21-35 ปี
 • ปวช.-ปวส. สาขาช่างกลโรงงาน เทคนิคการผลิต
 • ประสบการณ์ 2-5 ปี ในการขึ้นรูปชิ้นส่วนแม่พิมพ์

21-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 21-35 ปี
 • ปวช.-ปวส. สาขาช่างกลโรงงาน เทคนิคการผลิต
 • ประสบการณ์ 2-5 ปี ในการขึ้นรูปชิ้นส่วนแม่พิมพ์

21-Sep-17

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Mechanical Engineering
 • Have experience in Process Engineer
 • Male/Female, age 27 - 37years old

21-Sep-17

 

Applied
 • Bachelor's degree in Mechanical Engineering
 • Male/Female, age 30-40 years old
 • Good English communication and presentation skill

21-Sep-17

 

Applied
 • Male/Female, age 27 – 37 years old
 • Bachelor's Degree in Mechanical Engineering
 • Have experience in production engineering

21-Sep-17

 

Applied
 • Male/Female, age 30 – 40 years old
 • Bachelor's Degree in Mechanical Engineering
 • Have experience in process engineering

21-Sep-17

 

Applied
 • Bachelor's Degree in Mechanic or Industrial
 • Have experience in QA & QA in automotive
 • Good knowledge of machining processes

21-Sep-17

 

Applied
 • At least a Bachelor’s Degree in Mchanical
 • Fluent in English, Thai, able to speak Chinese
 • Resume in English will be advantage

21-Sep-17

 

Applied
 • At least a Bachelor’s Degree in Mchanical
 • Fluent in English, Thai, able to speak Chinese
 • Resume in English will be advantage

21-Sep-17

 

Applied
 • Degree in Mechanical / Mechatronics
 • 3 - 5 year's experiences in production planning
 • 3 years experiences in purchasing

21-Sep-17

 

Applied
 • Review material quality issues and work
 • At least a Bachelor’s Degree in Mechanical
 • Minimum 5 years experience

21-Sep-17

 

Applied
 • Follow up Warranty job for closure of issue by set
 • Handle oversea and local customers in order
 • Discuss with customers on technical issue and lead

21-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor or Master Degree in Engineering
 • 2-5 years direct experience in Electronic
 • Understanding of ISO 9001: 2000, ISO 14000, ISO/TS

20-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Project Manager
 • เงินเดือน 17,000 – 22,000
 • ค่ารถ 5000 บาท หรือ รถบริษัท

20-Sep-17

THB20k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี วศบ./วทบ./อสบ./คอบ.
 • Mechanical/Mechatronic/Agro-machinery/Machine
 • มีความคิดสร้างสรรค์ รักงานออกแบบ

20-Sep-17

 

Applied
 • Bachelor degree in Ceramic Engineering
 • 1-3 years’ experience in process or production
 • Good planning, problem solving and communication

20-Sep-17

 

Applied
 • mold, die, tooling, design engineer
 • solid work, autocad
 • drawing

20-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย - หญิง
 • ปวส. - ปริญญาตรี
 • วุฒิการศึกษา ปวช. - ปริญญาตรี

20-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย
 • อายุ 20 - 35 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ : 1 ปี

20-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย
 • อายุ 20 - 35 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ : 1 ปี

20-Sep-17

 

Applied
 • รับผิดชอบงานด้าน การผลิต ซ่อมบำรุง ดัดแปลงแก้ไข
 • วางแผนการทำงานในแผนก
 • ประเมินผลงานพนักงาน

19-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male, Thai Nationality
 • At least a Bachelor's Degree
 • New graduate or Experience at least 2 year

19-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/Female, age 27 - 37years old.
 • Bachelor degree in Mechanical Engineering
 • Have experience in SQE 5 years up

19-Sep-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree or Master’s degree in Engineer
 • 10 or more years of work experience in mechanica
 • Good command of English.

19-Sep-17

 

Applied
 • Male or female with age between 30 - 40 years
 • Degree in Mechanical or Electrical Engineering
 • Able to communicate in English

19-Sep-17

 

Applied
 • Production planning
 • production processing
 • automotive business

19-Sep-17

THB30k - 45k /เดือน

Applied
 • บริษัทฉีดพลาสติกขึ้นรูปชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
 • จบปริญญาตรี สาขาเครื่องกล อุตสาหการ หรือสาขาอื่น
 • มีประสบการณ์ 10 ปีขึ้นไป ทางด้านบริหารงานผลิต

19-Sep-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล