ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 89 ตำแหน่งงาน
  Sellmark ( Thailand ) Limited's banner
  Sellmark ( Thailand ) Limited's logo
  ห้วยขวางTHB 70K - 119,999 /เดือน
  • Must have BA in mechanical engineering
  • Must be able to able to work flexible hours in and
  • out of office to cater working with the USA design
  Studio Perception Co.,Ltd.'s banner
  Studio Perception Co.,Ltd.'s logo
  ปทุมวันTHB 30K - 44,999 /เดือน
  • มีความรู้ ความเชี่ยวชาญการออกแบบงานระบบ
  • มีความซื่อสัตย์ ทัศนคติดี
  • ชอบช่วยเหลือผู้อื่น ทำงานเป็น Teamwork
  Alstom's banner
  Alstom's logo
  คลองเตย
  • Robotic / electrical circuit / Mechatronic design
  • English skill
  • Knowledge of EMC Engineer is advantage
  Siam Paragon Development Co., Ltd.'s banner
  Siam Paragon Development Co., Ltd.'s logo
  ปทุมวัน
  • ปริญญาตรี สาขาเครื่องกล
  • วางแผนงานซ่อมบำรุง แก้ไขเหตุฉุกเฉิน
  • Working location near BTS Siam
  Nantawan Management Co., Ltd.'s banner
  Nantawan Management Co., Ltd.'s logo
  คลองเตยTHB 45K - 89,999 /เดือน
  • Bachelor’s degree or higher in Engineering field.
  • Good command in English; both verbal and writing.
  • More than 5 years’ experience in office buildings,
  PTG Energy Public Company Limited's banner
  PTG Energy Public Company Limited's logo
  ห้วยขวาง
  • วิเคราะห์และสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด
  • มีทักษะการพูดและนำเสนองานรวมถึงการประสานงานในองค์
  • ประสบการณ์ธุรกิจปิโตเลียมหรืออุตสาหกรรมใกล้เคียง
  ถัด ไป