• มัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 6 – ปริญญาตรี ทุกสาขา
  • ประสบการณ์ด้านการประกอบ/ตกแต่งแม่พิมพ์ 4 ปี
  • รู้จักประเภทและหลักการทำงานของแม่พิมพ์

18-Sep-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่