• ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • มีความละเอียดรอบครอบในการทำงาน

14-Dec-18

 

Applied

Assistant Training Manager Product & Support

Italthai Industrial Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • Preparing documents for training in all process
 • Familiar with construction machine
 • At least 5 years experience in training

13-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 0 - 3 ปี
 • มีความละเอียดรอบครอบในการทำงาน

13-Dec-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์สาขาเครื่องกล
 • ประสบการณ์ 1 - 2 ปี การซ่อมบำรุงในโรงงาน
 • มีความรู้ทางด้านงานซ่อมและบำรุงรักษา

12-Dec-18

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Chemical Engineering
 • Implement and monitor EHS guideline
 • Able to work in Samutsakorn Plant.

11-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

Plant Maintenance Engineer

Huntsman (Thailand) Limited

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • Bachelor’s Degree in Mechanical Engineering
 • Electrical/Instrument Engineering.
 • Fresh graduate or +1 years relevant

11-Dec-18

 

Applied

R&D Manager

TN Metal Works Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • R&D Manager
 • ผู้จัดการฝ่ายออกแบบผลิตภัณฑ์
 • ฝ่ายวิจัยและพัฒนา

10-Dec-18

 

Applied