• ปริญญาตรีทางการตลาด, วิทยาศาสตร์
  • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีในการขายสินค้าอุตสาหกรรม
  • มีรถยนต์/ใบขับขี่ พร้อมในการปฏิบัติงาน

28-May-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • Bachelor degree in ME, IE, Agri Engineering
  • Experience in the seed industry preferred
  • Able to work at Takfah, Nakornsawan

28-May-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 8 ปี ในสายงานที่เกี่ยวข้อง
  • มีทักษะในการออกแบบและตรวจสอบงานด้านวิศวกรรม

26-May-20

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่