ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-3 จาก 3 ตำแหน่งงาน
  Chaosua Foods Industry Public Company Limited's banner
  Chaosua Foods Industry Public Company Limited's logo
  นครราชสีมา
  • รับผิดชอบงานด้านวิศวกรรม งานซ่อมบำรุงและบำรุงรักษา
  • กำหนดแผนงานและเป้าหมายการลงทุนเครื่องจักร
  • การบำรุงรักษาและการซ่อมแซมเครื่องจักร,