• ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า ประปา
 • ถอดแบบปริมาณงาน และจัดทำ BOQ List ควบคุมงาน
 • สามารถทำงานได้ 6 วัน/สัปดาห์ (จันทร์-เสาร์)

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Communicating customer, cooperating
 • Maintain and develop relationship
 • Visit customers and get requirement

23-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 1 year experience in design or New gradated
 • Degree in Electrical, Mechanical Engineering
 • Good command of English (TOEIC scores 600 up)

23-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์
 • มีรถยนต์ส่วนตัว
 • จบคณะวิศวกรรมศาสตร์

22-Jun-18

 

Applied
 • Graduated in Mechatronic or Industrial Engineer
 • Experience in Mechanical/Automotive/Food/Pharma
 • Have good communication skill

22-Jun-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

Design Engineer

AMR Asia Company Limited

กรุงเทพมหานคร

 • Create system design models
 • minimum 2 years of experience
 • Good command of spoken and written English

22-Jun-18

 

Applied
 • Bachelor degree in any fields
 • Having 2+ years’ experience
 • Good communication skill in English

22-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • At least 5 years as a Services Engineer
 • Bachelor’s Degree in Mechanical Engineering
 • Good command of the English language

22-Jun-18

 

Applied
 • Engineering degree, preferably in mechanical
 • At least 5 years of experience for Engineering
 • Strong interpersonal and communication skills

22-Jun-18

 

Applied
 • Production Manager Job
 • Automotive Industry
 • Job in Chonburi, Thailand

22-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Engineering Design
 • Experience using CATIA for at least 5 years
 • CATIA

22-Jun-18

THB45k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ปวส./ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้งาน Microsoft Office , AutoCAD
 • ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่

22-Jun-18

 

Applied

Carpenter

US Embassy Bangkok

กรุงเทพมหานคร

 • Skill in manual and mechanical lifting, driving
 • Ability to drive and a local driver’s license
 • An advanced knowledge in carpentry

22-Jun-18

 

Applied

Engineering Manager

Michael Page

กรุงเทพมหานคร

 • World's leading service provider company
 • Multinational work culture
 • Excellent career gowth opportunity

22-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Excellent interpersonal and communications skills
 • Able to do multi-task
 • Living location close to the office

22-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Sales Engineer - Industrial & Robotics

Michael Page

กรุงเทพมหานคร

 • Great experience in technical sales for robotics
 • Global organisation with attractive bonus scheme
 • Opportunity to deal with senior level stakeholders

21-Jun-18

 

Applied
 • Bachelor Degree in Mechanical Engineering
 • At least 3 years relevant experiences
 • Training / Seminar Conducting skills

21-Jun-18

 

Applied
 • Bachelor Degree
 • 0-2 years of relevant experience of sales
 • Good communication skills both in Thai & English

21-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree in Machanic Engineer
 • Bachelor degree in Industrial Engineer
 • Have experience in manufacturing is advantage

21-Jun-18

 

Applied
 • Bachelor Degree in Electrical or Mechanical Engine
 • 5 year experiences in Building Management
 • Ability to write and speak English

21-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/ Female, Age not over 25 years old
 • Engineering Degree in Mechatronics, Electrical
 • Fresh graduate students are welcome!

21-Jun-18

THB35k - 45k /เดือน

Applied
 • Experienced in piping maintenance
 • Background Food or Chemical industry preferred
 • Able to communicate English

21-Jun-18

THB25k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor’s Degree
 • 4-5 years of working experience
 • Good command of English

21-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 10 years in Automotive Manufacturing Management
 • Bachelor’s Degree in Engineering
 • Excellent English language skills

21-Jun-18

 

Applied
 • Mechatronics Machinery Electronic engineer
 • Food Machine
 • Project Management

21-Jun-18

 

Applied
 • ศึกษาหาเทคโนโลยีและ Business Model ใหม่ๆ
 • เคราะห์ความเป็นไปได้ด้านเทคนิคในการลงทุนของ ปตท.
 • ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจไฟฟ้า

21-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ศึกษารูปแบบของธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าในรูปแบบต่างๆ
 • ดำเนินการพัฒนาโครงการยานยนต์ไฟฟ้าให้แก่ ปตท.
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความใฝ่รู้

21-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ศึกษาหาเทคโนโลยีและ Business Model ใหม่ๆ
 • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้
 • มีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าประเภทต่างๆ

21-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • High vocational / BA
 • Salary plus other allowance
 • Driving license and motorcycle license

21-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Factory Manager

PRTR Recruitment & Outsourcing

กรุงเทพมหานคร

 • Bachelor / Master’s Degree of Engineering
 • Good leadership and presentation skills.
 • Experience of dies for pressed metal parts

21-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Procurement Manager (M&E)

PRTR Recruitment & Outsourcing

กรุงเทพมหานคร

 • Bachelor's degree in Mechanical Engineering
 • 5 years experience in a procurement function
 • Knowledgeable about mechanical & electrical system

21-Jun-18

 

Applied
 • จบการศึกษาระรับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
 • มีประสบการณ์การทำงาน 1-3 ปีขึ้นไป
 • มีความกระตือรือล้าน ขยัน อดทน

21-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

IoT Sales (Very good benefit!)

Aspark Recruitment Co., Ltd.

กรุงเทพมหานคร

 • ­­degree in Computer Engineering, Computer Science
 • ­­­Experience 2-5 in IT support or related field
 • ­­Would better if any factory NW construction

21-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's degree in Mechanical Engineering
 • Good command of English
 • Designing automated parking system with vendors.

21-Jun-18

 

Applied
 • •ปฏิบัติหน้าที่เป็นตัวแทนบริษัทฯ ประจำโครงการ
 • วุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี วศ.บ.(โยธา,ไฟฟ้า)
 • ประสบการณ์ ไม่น้อยกว่า 8 ปี ผ่านงานระดับผู้บริหาร

20-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Sales Engineer

PRTR Recruitment & Outsourcing

กรุงเทพมหานคร

 • Bachelor’s Degree
 • 3 years of work experience
 • Good command of English

20-Jun-18

 

Applied

Technical Support Engineer

PRTR Recruitment & Outsourcing

กรุงเทพมหานคร

 • Automation system
 • Engineer
 • Electrical

20-Jun-18

 

Applied
 • วิศวกรประจำห้างสรรพสินค้า
 • ซ่อมบำรุงโยธา/ปรับอากาศ/ควบคุมอาคาร
 • สุขาภิบาล,จป.

20-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Design and engineering of Pressure Vessels
 • Knowledge of codes like ASME
 • Degree in Mechanical Engineer

20-Jun-18

 

Applied
 • 3+ years of experience in Service Engineer roles
 • Experience in Maintenance & Repair Machine Service
 • Excellent command in English is preferred

20-Jun-18

THB30k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Electronics, Mechanics, Instruments, Mechatronics
 • experiences in Service or repair engineer, PLC
 • able to communicate in English

20-Jun-18

THB20k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Draftsman (เขียนแบบไฟฟ้า & เครืืองกล)
 • ประสบการณ์ 3 ปีขี้นไป
 • สามารถใช้ Program Auto cad ได้อย่างชำนาญ

20-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Project Manager (ผู้จัดการโครงการ)
 • มีความสามารถด้านงานเอกสารและควบคุมหน้างาน
 • มีความเป็นผู้นำสูง รับผิดชอบ เสียสละ

20-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ISO17025 is a MUST
 • Softline, Hardline, Food
 • Experience in Quality Management

20-Jun-18

THB70k - 120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Develop and manage the Solar PV
 • Coordinate with various parties
 • Follow up closely for permits

20-Jun-18

 

Applied
 • 2 years work experience in Mechanical Engineering
 • Bachelor's degree
 • Have skill to design automation machine by 2D-CAD

20-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Established International Company.
 • Construction Project Management.
 • Willing to travel within SEA.

20-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree in Mechanical, Electrical
 • Follow-up with procurement and supplier
 • Ensure the compliance of BRF’s standards

20-Jun-18

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Mechanical, Electrical
 • Experience in utilities systems (HVAC)
 • Knowledge of SAP in PM module is a must

20-Jun-18

 

Applied
 • Monday - Friday only
 • Well-know Japanese company
 • Good Welfare & Benefit

20-Jun-18

 

Applied