• ค้นคว้า เทคโนโลยีและวิศวกรรมใหม่ๆในการผลิตกระดาษ
  • ปรับปรุงแก้ไขพัฒนาเครื่องจักรและกระบวนการผลิต
  • สามารถปฏิบัติงานประจำจังหวัดขอนแก่นได้

16-Jul-18

 

Applied

Sales and Service Engineer (Food & Beverages)

Ecolab Ltd.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  • Able traveling and working in other provinces
  • Ability to work independently and set own schedule
  • Analytical ability to identify and resolve problem

16-Jul-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่