• รับอะไหล่เข้าสู่คลังอะไหล่
 • ตรวจเช็คดูแลความเรียบร้อยอะไหล่
 • จัดจ่ายอะไหล่ให้ฝ่ายงานต่างๆ

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลงานก่อสร้างทั้งระบบ
 • วุฒิปริญญาตรี (วศบ.) ขึ้นไป สาขาโยธา, เครื่องกล
 • มีความสามารถในการบริหารจัดการโครงการ แก้ปัญหางาน

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุติการศึกษา ปวส. ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
 • ประสบการณ์บริการแพลนท์ผลิตคอนกรีตอย่างน้อย 1ปี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Ms.Office ในการทำงานได้

21-Nov-17

 

Applied
 • วุติการศึกษา ปวส. ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
 • ประสบการณ์บริการแพลนท์ผลิตคอนกรีตอย่างน้อย 3 ปี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Ms.Office ในการทำงานได้

21-Nov-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล