ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-10 จาก 10 ตำแหน่งงาน
  NEXTER LIVING COMPANY LIMITED's logo
  บางซื่อ
  • วิศวกรรมเครื่องกลหรือวิศกรรมสิ่่่งแวดล้อม
  • มีประสบการณ์ด้านพลังงานและอาคารสีเขียว 2 ปีขึ้นไป
  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
  ThaiNamthip Limited's banner
  ThaiNamthip Limited's logo

  QSE Auditor - Safety

  ThaiNamthip Limited
  หลักสี่
  • จบปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • มีประสบการณ์ Internal Audit 2-3 ปีขึ้นไป
  • ตรวจสอบและทบทวน การกำหนดมาตรฐานต่างๆ
  BECIS SEA Management Co., Ltd.'s banner
  BECIS SEA Management Co., Ltd.'s logo
  พญาไท
  • Health, Safety, Social and Environment Manager
  • HSSE, IFC, ISO 45001, ISO 14001, and SA 8000
  • 10 years’ experience in energy or construction