• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • มนุษยสัมพันธ์ดี สามารถอบรมให้ความรู้แก่พนักงาน
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

16-Jan-18

 

Applied
 • Site Safety Supervisor
 • หัวหน้าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
 • เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

15-Jan-18

 

Applied
 • ระดับการศึกษาปริญญาตรี
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • กล้าแสดงออก

13-Jan-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • บุคลิกภ่พดี มีความละเอียด รอบคอบ

12-Jan-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล