ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-6 จาก 6 ตำแหน่งงาน
  Thai Beverage Can Ltd.'s banner
  Thai Beverage Can Ltd.'s logo
  ภาคกลาง
  • โครงการด้าน Sustainability
  • ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน
  • มีทักษะในการสื่อสารได้ดี
  BIGL Technologies (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  BIGL Technologies (Thailand) Co., Ltd.'s logo

  Chemical Engineer /Chemical Process Engineer

  BIGL Technologies (Thailand) Co., Ltd.
  อยุธยา
  • Chemical Engineer
  • Electronic Manufacturing
  • degreasing, chemical polish, scrubber

  จป.วิชาชีพ/จป.เทคนิค

  Fatek Advance Insulation Co., Ltd./บริษัท ฟาเท็ค แอดวานซ์ อินซูเลชัน จำกัด
  อยุธยา
   ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)