• Review design requirements of projects
 • Ensure QA procedures are adhered to
 • Ensure all engineering deliverable are prepared

19 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor in Health and Safety
 • 8 years experience in safety field
 • 5 years experience in manufacturing

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 5 years of working experience in a manufacturing
 • Prior experience in a hygiene, paper, diaper
 • Determining and developing machines to Static

18-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • University graduate, preferably in Safety
 • 5 years of working experience in a manufacturing
 • Proven record in managing and leading safety teams

17-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสบการณ์เกี่ยวกับงานบำบัดน้ำอุตสาหกรรม 2 ปีขึ้นไ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
 • มีภูมิลำเนาที่ อ.หมวกเหล็ก จ.สระบุรี จะพิจารณา

16-Jan-18

 

Applied
 • Bachelor Degree in Occupational Health and Safety
 • GPA over 2.7
 • Positive attitude and good team player

16-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปวช. ขึ้นไป สาขาช่างหรือใกล้เคียง
 • สามารถขับรถ Folk Lift ได้พิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีภูมิลำเนาที่ อ.หมวกเหล็ก จ.สระบุรี จะพิจารณา

16-Jan-18

 

Applied
 • Safety officer
 • safety
 • Occupational and Healthy

12-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล