• ดูแลงานด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัยของโรงโม่หิน
  • ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • ชาย-หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป

16-Aug-17

 

Applied
  • วิทยาศาสตร์สิ่่งแวดล้อม/วิศวกรสิ่งแวดล้อม
  • มีความเข้าใจระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมภายใน/นอก
  • ประสบการณ์ 0-2 ปี

15-Aug-17

THB10k - 16k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล