ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-1 จาก 1 ตำแหน่งงาน
  Mitr Phol Sugar Corp., Ltd.'s banner
  Mitr Phol Sugar Corp., Ltd.'s logo
  สงขลา
  • Toeic 450 คะแนน
  • มีความรู้ทักษะด้านระบบมาตรฐานความปลอดภัย เช่น ISO
  • มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี