• เพศ ชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
  • ปริญญาตรี ด้านชีวอนามัย หรือวิศวอุตสาหการ
  • ปฎิบัติงานที่คลังปทุมธานี

20 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

QHSE MANAGER

VSL (Thailand) Co., Ltd.

ปริมณฑล-ปทุมธานี

  • Management of the project health, safety
  • Environmental Management System
  • Registered Safety Officer if required

16-Aug-17

 

Applied
  • ปริญญาตรี สาขาชีวอนามัย
  • มีหลักสูตรเกี่ยวกับคงวามปลอดภัยอาชีวอนามัย
  • ตรวจสอบสภาพการทำงาน เครื่องจักร

16-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล