• วุฒิการศึกษาปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
  • ทำงานภายใต้แรงกดดันได้

19-Oct-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่