• ตรวจสอบเส้นทางการเดินรถของพนักงานขับรถ (GPS)
 • การศึกษาปริญญาตรี ด้านชีวอนามัย
 • จัดทำรายงานในแต่ละเที่ยวของแต่ละบุคคล

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ด้านอาชีวอนามัย
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
 • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Word / Excel

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในสายงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สมัครผ่านทาง jobsDB

20-Nov-17

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี ด้านชีวอนามัย หรือวิศวอุตสาหการ
 • ปฎิบัติงานที่คลังปทุมธานี

17-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาชีวอนามัย
 • มีหลักสูตรเกี่ยวกับคงวามปลอดภัยอาชีวอนามัย
 • ตรวจสอบสภาพการทำงาน เครื่องจักร

15-Nov-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล