• มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • มีความรู้เรื่องกฎหมายอาชีวอนามัย

19-Oct-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ทำงานด้านความปลอดภัย
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

19-Oct-18

 

Applied
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 2ปีขึ้นไป
 • ดูแลให้คำปรึกษาด้านความปลอดภัย

17-Oct-18

 

Applied
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 2ปีขึ้นไป
 • ดูแลให้คำปรึกษาด้านความปลอดภัย

17-Oct-18

 

Applied
 • ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 • มีประสบการณ์การทำงาน 2 ปีด้านการควบคุมดูแลสิ่งล้อม
 • ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ

17-Oct-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • จบการศึกษาระดับ ปวส.- ปริญญาตรี
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์
 • รักงานบริการและสามารถทำงานเป็นกะได้

17-Oct-18

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ปวส.- ปริญญาตรี
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์
 • รักงานบริการและสามารถทำงานเป็นกะได้

17-Oct-18

 

Applied