• การออกแบบระบบสุขาภิบาลในอาคารและระบบรวบรวมน้ำเสีย
  • มีประสบการณ์ตั้งแต่ 1-3 ปี ในสายงานสิ่งแวดล้อม
  • วุฒิ ปริญญาตรี (วศ.บ.สิ่งแวดล้อม)

11-Jul-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่