ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-2 จาก 2 ตำแหน่งงาน
  Skillsolved Recruitment Co., Ltd.'s banner
  Skillsolved Recruitment Co., Ltd.'s logo
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • Occupation health and safety
  • Manufacturing background
  • ISO9001,ISO14001,OHSAS18001
  Surin Sugar Co., Ltd.'s banner
  Surin Sugar Co., Ltd.'s logo
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • สวัสดิการบ้านพัก อาหาร 3 มื้อ
  • โบนัสประจำปี ปรับเงินเดือนทุกปี
  • มีบริการรับส่งนักเรียน ศูนย์เด็กเล็ก