• ตรวจโครงสร้าง งานสถาปัตย์ งานระบบ
  • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา
  • ประสบการณ์ 2 ปี ขึ้นไป

11-Aug-17

 

Applied
  • ปริญญาตรี สาขาชีวอนามัย
  • ประสบการณ์ อย่างน้อย 3 ปี
  • ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

11-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล