ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-3 จาก 3 ตำแหน่งงาน
  Thailand Smelting and Refining Co., Ltd.'s banner
  Thailand Smelting and Refining Co., Ltd.'s logo
  ภูเก็ต
  • ปริญญาตรี ในสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • ผ่านการขึ้นทะเบียนจป. วิชาชีพ
  • เงินโบนัส,ค่าโทรศัพท์, ประกันสุขภาพ/อุบัติเหตุ