• 3 years’ experience in managing safety
  • Occupational Health, Safety and Environment
  • Good command of English

22-Aug-17

 

Applied
  • เพศชาย/หญิง อายุ (25-35)
  • จบการศึกษาระดับปริญญตรี สาขาอาชีวอนามัย
  • ผ่านการอบรมหลักสูตรความปลอดภัย

19-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล