• วุฒิการศึกษาปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
 • ทำงานภายใต้แรงกดดันได้

19-Oct-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี อาชีวอนามัย
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • เดินทางต่างจังหวัดได้

19-Oct-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี อาชีวอนามัย
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • เดินทางต่างจังหวัดได้

18-Oct-18

 

Applied
 • ให้คำปรึกษา แนะนำ ด้านความปลอดภัย
 • อบรมความปลอดภัยให้กับพนักงานใหม่
 • มีประสบการณ์ทำงาน จป.วิชาชีพ 0-5 ปี

15-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่