• มีความรู้ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยภายในโรงงาน
 • มีความเป็นผู้นำ และส่งเสริมกิจกรรมด้านความปลอดภัย
 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ชาย หรือ หญิง
 • อายุ 23 ถึง 34 ปี
 • มีประสบการณ์ทำงาน 1 ปีขึ้นไป

22-Sep-17

 

Applied
 • Completed education of not below Bachelor’s Degree
 • Experience in MRP is must
 • Experiences in project planning

22-Sep-17

 

Applied
 • เพศไม่จำกัด อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • สาขา อนามัยสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
 • จบการศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้อง

21-Sep-17

 

Applied
 • วางแผนและบริหารจัดการงานด้านความปลอดภัย
 • ปริญญาตรี จป.วิชาชีพ
 • ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตร จป.วิชาชีพ

19-Sep-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล