• ปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัย หรือเทียบเท่า
 • วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย
 • ตรวจ สอบสาเหตุ และวิเคราะห์การประสบอันตราย

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Play a proactive and key role in Plant EHS team
 • Control and manage EHS processes and policies
 • Lead and implement best EHS practices

21-Aug-17

 

Applied
 • ชาย , หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ปวส. ถึงปริญญาตรี
 • ควบคุมระบบความปลอดภัยในการทำงาน (ก่อสร้างหน้างาน)

18-Aug-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์งานบริหารจัดการทีมงาน
 • มีประสบการณ์ด้านการประกวดโรงงาน
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

17-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor of Science Program in Occupational Health
 • Have knowledge in performing safety inspections
 • Able to communicate and spoken&written in English

17-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล