• วางแผนบริหารและควบคุมความปลอดภัยในงานก่อสร้าง
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • มีความรู้ความชำนาญในการจัดทำแผนงาน

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Develop, implement and maintain safety standard
 • Lead and Conduct internal audit
 • inspect for plant safety

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิ ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์การทำงาน อย่างน้อย 1 ปี
 • ต้องผ่านการอบรมและได้รับวุฒิบัตร จป.เทคนิคขั้นสูง

17-Oct-18

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ปวส.- ปริญญาตรี
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์
 • รักงานบริการและสามารถทำงานเป็นกะได้

17-Oct-18

 

Applied
 • Can work at Khon Kaen Distribution Center
 • 2-3 year experience
 • Manage safety,Occupational Health and Environment

15-Oct-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • Bachelor’s Degree in occupational safety
 • 10+ years of experience
 • Demonstrated proficiency

15-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied