• Bachelor's Degree in Occupational health & safety
 • Check and update Thai Law. And action
 • Chemical Control, waste water, Industrial waste

18-Aug-17

 

Applied

Safety Officer

Abatek (Asia) Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Bachelor Degree in field related to Safety
 • 3 years relevant work experience
 • Good personality, interpersonal skills

15-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

15-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

จป.วิชาชีพ

Mahajak Industry Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • เพศ ชาย / หญิง อายุ 25 - 35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยฯ / การบริหารจัดการ
 • ประสบการณ์ในงานจป. อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

13-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล