ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  กำลังโหลด
  กำลังโหลด
  1-2 จาก 2 ตำแหน่งงาน
  ปากเกร็ด
  • Safety Officer
  • เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ
  • สาธารณสุขศาสตร์ สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

  Assistant to Security Manager

  International School Bangkok (ISB)/โรงเรียนสถานศึกษานานาชาติ
  ปากเกร็ด
  • Good English communication
  • At least 5 years including supervisory level
  • Able to investigate the criminal events
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)