• ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
  • ตรวจสอบ และเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติการตามกฎหมาย

15-Nov-17

 

Applied
  • รักษาความปลอดภัย การฝึกอบรม / จราจร
  • ปวส. ขึ้นไป
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป

15-Nov-17

 

Applied
  • รักษาความปลอดภัย การฝึกอบรม / จราจร
  • ปวส. ขึ้นไป
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป

13-Nov-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล