ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-4 จาก 4 ตำแหน่งงาน
  THE MIGHTY CO., LTD.'s banner
  THE MIGHTY CO., LTD.'s logo
  Bangkok Area - Samutsakorn
  • Work in Samutsakorn
  • 2 years experiences on EHS in manufacturing
  • ISO 14001 Certified Safety officer - Professional
  INTEQC GROUP (INTEQC Feed Co.,Ltd.)'s banner
  INTEQC GROUP (INTEQC Feed Co.,Ltd.)'s logo
  Bangkok Area - Samutsakorn
  • Safety Health Environment
  • Department Manager
  • อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  Oleen Co., Ltd.'s banner
  Oleen Co., Ltd.'s logo
  Bangkok Area - Samutsakorn
  • บรรจุเป็นพนักงานประจำของบริษัท
  • ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการอื่นฯ
  • ทำงานประจำที่โรงงานโอลีน (จังหวัดสมุทรสาคร)
  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.'s banner
  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.'s logo
  Bangkok Area - SamutsakornTHB 20K - 29,999 /เดือน
  • Safety
  • สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้
  • มีความรู้ในระบบ ISO 45001