• เพศ ชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี ด้านชีวอนามัย หรือวิศวอุตสาหการ
 • ปฎิบัติงานที่คลังปทุมธานี

24-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor in Chemistry, Biology, Engineering
 • Minimum 3years in environmental regulatory support
 • Excellent interpersonal, organizational skills

24-Nov-17

 

Applied

HSE Officer

Fosera Co., Ltd.

คลองหลวง

 • Bachelor degree in Occupational health and safety
 • 2 - 5 years working experienced in SHE function
 • ISO 14001, OSHAS 18001 systems

22-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาชีวอนามัย
 • มีหลักสูตรเกี่ยวกับคงวามปลอดภัยอาชีวอนามัย
 • ตรวจสอบสภาพการทำงาน เครื่องจักร

22-Nov-17

 

Applied
 • ตรวจสอบเส้นทางการเดินรถของพนักงานขับรถ (GPS)
 • การศึกษาปริญญาตรี ด้านชีวอนามัย
 • จัดทำรายงานในแต่ละเที่ยวของแต่ละบุคคล

21-Nov-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ด้านอาชีวอนามัย
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
 • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Word / Excel

20-Nov-17

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในสายงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สมัครผ่านทาง jobsDB

20-Nov-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล