• ได้รับใบอนุญาต จป.
 • ประสานงานและรับรองเอกสารด้านความปลอดภัย
 • ดูเลงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

17-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 24-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัย
 • สามารถขับรถยนต์ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

17-Aug-17

 

Applied
 • บ้านพักพนักงาน
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • รถรับส่งพนักงาน

16-Aug-17

 

Applied
 • HSE Manager
 • Safety Manager
 • Safety Health and Environmental systems

15-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล