• Posses Professional Safety License (จป.วิชาชีพ)
  • Experience at least 3-5 years as a Safety Officer
  • Degree in Occupational Health and Safety

21-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • ได้รับใบอนุญาต จป.
  • ประสานงานและรับรองเอกสารด้านความปลอดภัย
  • ดูเลงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

19-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล