• ปริญญาตรี สาขาชีวอนามัย และความปลอดภัย
 • กรณีที่จบสาขาอื่น จะต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร
 • จป.วิชาชีพและมีใบรับรองฯ

19-Jul-18

 

Applied
 • ได้รับใบอนุญาต จป.
 • ประสานงานและรับรองเอกสารด้านความปลอดภัย
 • ดูเลงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

17-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Maintenance Manager

PRTR Recruitment & Outsourcing

ปริมณฑล-นนทบุรี

 • 3 years’ experience in facility engineering
 • 1 year in safety and security management
 • Have experience involving large buildings

16-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree or higher in Environment Science
 • Fluent in English both written and spoken
 • Be able to travel in Thailand

12-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่