• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
  • มนุษยสัมพันธ์ดี,มีความคิดเชิงวิเคราะห์
  • ปฏิบัติงานภายใต้ภาวะกดดันได้

18-Nov-17

 

Applied

Safety Special Project

Siam GS Battery Company Limited

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

  • Bachelor Degree in Electrical Engineer
  • Prepare and follow up safety Patrol comment.
  • Plan and Implement machine safety system

15-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • ปริญญาตรี
  • จัดทำรายงานการประสบอันตราย
  • ดำเนินงาน และควบคุมภายใต้กฏหมายอย่างเคร่งครัด

14-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล